Čo je funkčný tréning a aké sú jeho výhody

Funkčný tréning definovaný ako komplexné tréningový program, pri ktorom je zapojených do činnosti čo najväčšie množstvo svalových skupín takou formou, aby cvičenie v maximálne možnej miere napodobňovalo klasické denné aktivity trénujúceho. Za zakladateľov funkčného tréningu sa v celosvetovom meradle považujú Gary Gray, Paul Check a Národná akadémia športovej medicíny USA – práve oni vypracovali prvé…